Afspraak maken?

Efficiënte en onpartijdige afwikkeling van uw echtscheiding


Mediation is een goede methode om met hulp van een onafhankelijke partij conflicten op te lossen. Bij echtscheidingsmediation biedt Van den Brekel Notariaat onpartijdige begeleiding in het echtscheidingsproces. We werken met een vaste procedure wanneer u met mediation start. Wanneer u gaat scheiden en u heeft kinderen, staat bij Van den Brekel Notariaat het belang en welzijn van de kinderen voorop. Een gesprek met de kinderen, zonder ouders, maakt dan standaard onderdeel uit van het mediationtraject.Onpartijdige begeleiding


Een mediator zorgt slechts voor begeleiding in het proces. Het grote verschil met echtscheidingsadvocaten is dat een mediator onpartijdig is. Bij een juridische procedure zorgen advocaten in principe niet voor bemiddeling tussen de partijen. Een advocaat behartigt immers alleen de belangen van zijn eigen cliënt. Een echtscheidingsmediator kan alleen worden ingeschakeld als u daar beiden voor openstaat. U bent niet wettelijk verplicht om een mediator in te schakelen bij een echtscheiding. Als u gaat scheiden moet er wel een verzoekschrift worden ingediend door een advocaat.Procedure mediationtraject


U spreekt als eerste met uw partner af dat u een mediator wilt inschakelen om de echtscheiding te regelen. Dan volgt een intakegesprek. Bereid dit gesprek goed voor. Wat is er in het geding? Wat is voor u beiden het belangrijkst? Van den Brekel Notariaat vertelt meer over de werkwijze en u kunt beiden uw kant van de echtscheiding vertellen.


Gemiddeld kost mediation tussen de €175 à €200 per uur. Er zijn echter geen vaste regelingen voor het uurtarief van een echtscheidingsmediator. Het uurtarief bespreken we in het intakegesprek. Het tarief wordt opgenomen in de mediationovereenkomst. In de overeenkomst stellen we ook de verdeling van de kosten op. Als scheidingsmediator stel ik zelf mijn uurtarief vast. Hierover informeer ik u in het intakegesprek.1

Overeenkomst tot mediation


Als u beiden instemt met het mediationtraject stellen wij een mediationovereenkomst op. Hierin verklaren jullie actief mee te werken aan oplossingen. Ook wordt het uurtarief vastgelegd en tekent Van den Brekel Notariaat voor onpartijdigheid in het proces.

2

De mediationfase


In deze fase maakt u samen met uw (aanstaande) ex-partner afspraken over hoe de echtscheiding moet verlopen. De sessies vinden voornamelijk plaats op ons kantoor in Breda, zodat er sprake is van neutraal terrein. Tijdens de mediation bespreken jullie uw wensen en stel ik wekelijks een samenvatting van de voortgang op.

3

Oplossingsfase


Als de mediationfase is doorlopen, gaan we zoeken naar passende oplossingen. Zo maken we afspraken over de echtscheiding waarin u zich allebei kunt vinden.

4

Vaststellings overeenkomst


Na een succesvol verloop van de mediation stellen we een vaststellingsovereenkomst op. In dit convenant leggen we alle afspraken vast over de echtscheiding. U verklaart zich aan de overeenkomst te houden door deze te ondertekenen.

Bent u klaar om alles achter u te laten?

Bel ons gerust voor een kennismakingsgesprek  Bellen