Afspraak maken?

Echtscheidingsconvenant


In een echtscheidingsconvenant worden de gemaakte afspraken tussen partners opgenomen. Een echtscheidingsconvenant is een schriftelijke overeenkomst die niet verplicht is. Op het moment dat partners besluiten om van elkaar te gaan scheiden, zorgt een echtscheidingsconvenant ervoor dat de scheidingsprocedure gemakkelijker en sneller verloopt.


Waaruit bestaat een echtscheidingsconvenant?

Een echtscheidingsconvenant is dus een belangrijke overeenkomst tijdens het echtscheidingsproces. In deze overeenkomst worden afspraken gemaakt met betrekking tot partneralimentatie en eventueel de kinderalimentatie, maar ook bijvoorbeeld hoe de inboedel wordt verdeeld. Dit geldt met name wanneer u getrouwd bent in gemeenschap van goederen, omdat hier sprake is van een gezamenlijk bezit. U heeft in dit geval namelijk beiden recht op de helft van de inboedel.


Bij een samenlevingscontract of wanneer u bent getrouwd onder huwelijkse voorwaarden is vastgelegd wat van jullie samen is en wat niet.

Er is één uitzondering: verknochte goederen. Deze goederen zijn nooit gemeenschappelijk bezit, ook al bent u in gemeenschap van goederen getrouwd. Voorbeelden hiervan zijn sieraden en kleding. Ook is de waarde van een erfenis of schenking die u of uw partner heeft gekregen niet altijd automatisch ook voor de ander.


Zijn er minderjarige kinderen in het spel? Dan bent u ook verplicht om een ouderschapsplan op te nemen in het echtscheidingsconvenant.


Wie krijgt wat?

Maak een lijst van alle spullen die worden verdeeld. Van de televisie en bank tot de auto en het bestek. Noteer los van elkaar wat jullie willen hebben. De kans is groot dat er over bepaalde gevallen onderhandeld moet worden. Als u er samen niet uitkomt dan helpen wij met het vinden van een oplossing.


Waardebepaling

Heeft u vastgesteld wie wat graag wil hebben, bepaal dan hoeveel alles in euro’s waard is. Zet achter elk product op de inboedellijst de prijs. De totaalsom van beide inboedels moet ongeveer even hoog zijn. Wanneer dit niet het geval is, laat dan degene die de meeste waarde ontvangt hiervoor betalen. Zo krijgt u uiteindelijk evenveel mee aan waarde.
Bijvoorbeeld: De een krijgt voor € 20.000,- aan goederen en de ander voor €10.000,-. Dan moet de een nog €5.000,- aan de ander geven.


De uiteindelijke verdeling

De verdeling wordt vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Deze vaststellingsovereenkomst moet een rechter goedkeuren. Wanneer dit is gebeurd, kan alles daadwerkelijk worden verdeeld.


Verhuiskosten

Blijft u of uw ex-partner in het huis wonen? Degene die verhuist heeft dan extra kosten, omdat de nieuwe woning geverfd moet worden bijvoorbeeld. Probeer voor een eerlijke verdeling ook deze kosten te delen. De inrichtingskosten hoeven niet verdeeld te worden. Daar wordt al rekening mee gehouden met de inboedelverdeling.


Kinderen en inboedel

Omdat kinderen bij mij centraal staan kunnen zij zelf bepalen waar ze welke spullen willen hebben. Als uw kind zowel bij u als bij uw partner een kamer krijgt, kunt u ervoor kiezen om de kosten van de nieuwe kamer te delen.


Waarom een echtscheidingsconvenant?

Wanneer een echtscheidingsconvenant door een rechter is goedgekeurd, zijn de gemaakte afspraken officieel. Een alimentatieplichtige ex-partner kan om die reden niet weigeren om de alimentatie te betalen. Het echtscheidingsconvenant zorgt voor een rustig begin van een nieuwe toekomst. Het is erg belangrijk om goed na te denken over de inhoud van het echtscheidingsconvenant. Zo kunt u problemen in de toekomst voorkomen.

Het opstellen van een echtscheidingsconvenant kan zeer complex zijn. Kunt u hierbij wat hulp gebruiken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.

Bent u klaar om alles achter u te laten?

Bel ons gerust voor een kennismakingsgesprek  Bellen