Afspraak maken?

Kinderen hebben ook een stem - Ouderschapsplan


Willen u en uw partner gaan scheiden en heeft u minderjarige kinderen? Dan bent u - indien er sprake was van een huwelijk of geregistreerd partnerschap - wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. De verplichting geldt ook voor samenwonende ouders welke beide het gezag hebben over de kinderen. In het ouderschapsplan worden afspraken gemaakt over onder andere de verzorging en opvoeding van uw kinderen.


Als mediator hecht ik zeer veel waarde aan het ouderschapsplan en stel de kinderen dan ook centraal. Uw kinderen hebben er tenslotte niet voor gekozen dat u als ouders uit elkaar gaat. Kinderen vanaf 6 jaar worden daarom zonder jullie in het echtscheidingsproces betrokken. Zij kunnen dan vrijuit met mij praten over wat zij voelen, wat hun angsten zijn en hoe zij de nieuwe situatie van jullie als ouders ingevuld willen zien.


Sinds 1 maart 2009 zijn ouders verplicht een ouderschapsplan te maken wanneer ze scheiden. Hierin legt u afspraken vast over de toekomstige (financiƫle) zorg van uw kinderen. Deze wet bepaalt dat kinderen recht hebben op gelijkwaardige verzorging door beide ouders. Het ouderschapsplan moet u met uw kinderen bespreken.


Wat moet er in het ouderschapsplan staan?

Indien u wettelijk verplicht bent om een ouderschapsplan op te stellen, moeten hierin onder meer de volgende punten worden opgenomen:

    1. De verdeling van de zorg en opvoeding van de kinderen
    2. Kinderalimentatie - De verdeling van de kosten die komen kijken bij het verzorgen en opvoeden van de kinderen
    3. Informatie over de kinderen - Hoe u elkaar gaat informeren over belangrijke zaken, zoals het maken van een schoolkeuze of het afsluiten van een verzekering


We raden u aan om naast bovenstaande punten ook aanvullende afspraken in het ouderschapsplan op te nemen. Stel bijvoorbeeld duidelijke regels op over het maken van huiswerk en de bedtijden van de kinderen maar ook over uw opvattingen met betrekking tot het straffen. Zo kunt u achteraf onduidelijkheden voorkomen.

Zijn uw kinderen bijna 18 jaar? Dan hoeft het ouderschapsplan niet heel gedetailleerd te zijn. Wel moet u afspraken maken over kinderalimentatie, die doorloopt tot kinderen 21 jaar zijn. Voor kinderen ouder dan 18 jaar hoeft u geen ouderschapsplan te maken.


Woonsituatie en co-ouderschap

U bepaalt als ouders, eventueel in overleg met de kinderen, bij wie de kinderen in de toekomst zullen wonen. De kinderen en uw ex-partner krijgen dan recht op omgang met elkaar. Ook kan er gekozen worden voor co-ouderschap. Bij co-ouderschap verblijven de kinderen ongeveer de helft van de tijd bij elke ouder. Indien de ouders het hierover niet eens worden, beslist de rechter.


Een ouderschapsplan zelf maken of laten opstellen?

Het is uiteraard mogelijk om eigenhandig (online) een ouderschapsplan op te stellen. U wilt er natuurlijk voor zorgen dat het ouderschapsplan zo duidelijk en concreet mogelijk wordt opgesteld. Daarom kunnen we voorstellen dat u hier graag hulp bij krijgt. Van den Brekel Notariaat helpt u graag bij het opstellen van een ouderschapsplan. Neem vrijblijvend contact met ons op wanneer u hierover vragen heeft.

Bent u klaar om alles achter u te laten?

Bel ons gerust voor een kennismakingsgesprek  Bellen