Afspraak maken?

Wat is partnerpensioen?

Vanaf het moment dat u besluit om te scheiden moet er een hoop geregeld worden. Zo maakt u afspraken over het huis, de verdeling van spullen, alimentatie en omgangsregelingen voor de kinderen. Waar in eerste instantie meestal niet aan wordt gedacht is het gezamenlijk opgebouwde pensioen. Omdat na een echtscheiding ook het pensioen verdeeld moet worden is het erg belangrijk om hier goede afspraken over te maken.

Na een echtscheiding heeft u te maken met twee soorten van pensioen. Zo heeft u beiden recht op een deel van het ouderdomspensioen van de ander, maar ook op partnerpensioen. Maar wat houdt partnerpensioen precies in? En wat zijn uw pensioenrechten na een scheiding?


Partnerpensioen, ofwel: nabestaandenpensioen

Wanneer iemand overlijdt, heeft zijn of haar partner recht op het pensioen van de overledene. Dit geldt alleen wanneer partners getrouwd zijn, geregistreerd partner of een samenlevingsovereenkomst hebben opgesteld via een notaris. Dit pensioen heet partnerpensioen, ofwel: nabestaandenpensioen.

Wanneer iemand overlijdt en u bent al gescheiden, heeft de ex-partner nog steeds recht op partnerpensioen. Na een echtscheiding spreken we dan van het zogenaamde ‘bijzonder nabestaandenpensioen’. Hiermee heeft een ex-partner alleen recht op (een deel van) het bedrag dat is opgebouwd vóór de scheiding. Het bijzonder nabestaandenpensioen bedraagt meestal 70 procent van het ouderdomspensioen. Is de overledene in de tussentijd hertrouwd? Dan heeft de ex-partner nog steeds recht op partnerpensioen. In dit geval krijgt de nieuwe partner minder uitgekeerd.


Pensioenrechten bij een echtscheiding

Wanneer u gaat scheiden is het verstandig om u goed te laten informeren over de consequenties van een echtscheiding rondom het pensioen. Volgens de ‘Wet verevening pensioenrechten’ heeft u na een echtscheiding allebei recht op een deel van elkaars ouderdomspensioen. Het gaat dan wederom alleen om het deel dat is opgebouwd tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Maak hierover goede afspraken met uw (ex-)-partner. Misschien zijn deze vooraf al opgenomen in de huwelijkse voorwaarden, anders kunnen ze worden opgenomen in de echtscheidingsconvenant. Wanneer de scheiding rond is, meldt u dit aan uw pensioenuitvoerder. Heeft u andere afspraken gemaakt in de huwelijkse voorwaarden of in de echtscheidingsconvenant? Dan stuurt u deze documenten mee.

Bent u klaar om alles achter u te laten?

Bel ons gerust voor een kennismakingsgesprek  Bellen