Afspraak maken?

Co-ouderschap

Bij ouders die niet meer bij elkaar zijn, maar wel samen voor hun kinderen zorgen, spreken we van co-ouderschap. Een co-ouderschap is een ouderschapsregeling waarbij beide ouders de verantwoordelijkheden met betrekking tot de kinderen op zich nemen. Beide ouders dragen dus zorg voor het welzijn van het kind.


Wanneer is er sprake van co-ouderschap?

Er is sprake van een co-ouderschap wanneer er een ouderschapsregeling is getroffen tussen beide ouders. Een ouderschapsregeling gaat niet alleen over de verdeling van de kosten bij het opvoeden en verzorgen van het kind, maar ook om de verdeling in tijd tussen beide ouders. Ondanks dat de verdeling van het co-ouderschap vrij staat, is het wel de bedoeling dat beide ouders nauw betrokken zijn bij de dagelijkse activiteiten van de kinderen. Als de kinderen ouder worden, kunnen zij steeds meer zelf bepalen. Bijvoorbeeld waar en wanneer ze bij een van de ouders willen wonen.


Aandachtspunten co-ouderschap

Als ouder is het belangrijk om rekening te houden met het feit dat niet ieder kind kan en wil leven met co-ouderschap. Het ene kind heeft meer behoefte aan een vaste plek, terwijl het andere kind daar geen problemen mee heeft. Het succes van een co-ouderschap begint bij goed overleg. Daarbij moet er voornamelijk goed geluisterd worden naar de wensen van het kind.


Financiële tegemoetkomingen

Bij co-ouderschap is er sprake is van twee huishoudens. Welke ouder een financiële tegemoetkoming zal ontvangen en wat de hoogte hiervan is, is afhankelijk van meerdere factoren. U kunt ervoor kiezen om de financiële tegemoetkoming op eigen hand te regelen. Mocht u hier niet uitkomen of wilt u meer weten over de mogelijkheden? Dan helpt Van den Brekel Notariaat u graag verder. Neem vrijblijvend contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.

Bent u klaar om alles achter u te laten?

Bel ons gerust voor een kennismakingsgesprek  Bellen